تساوی حقوق رجال و نساء

در تساوی حقوق رجال و نساء حضرت بهاء الله فرموده است میان زن و مرد باید مساوات کامل باشد. به کلمه و معنای «مساوات» و « کامل » توجه فرمایید.

در کتاب اقدس از جناب بها الله  آمده است که “دامادی تحقق نمی یابد مگر به مهر( یعنی دادن مهریه واجب است) برای شهرها نوزده مثقال طلا و برای روستاها نقره قرار داده شده است. و هر کس که بخواهد بیشتر بدهد حرام است که از نود و پنج مثقال تجاوز کند. این چنین است که امر ( مهریه) نوشته شده است.اگر طبق گفته ی جناب بهاءالله تساوی کامل بین زن ومرد باید باشد پس چرا مرد بایستی به زن مهریه پرداخت کند واین بلعکس نیست؟ و نیز بهاییان که مدعی تساوی کامله ی میان زن مرد اند این دستور را طبق گفته ی جناب بها الله حتی در مورد تساوی میان زن روستایی و زن شهری در دریافت مهریه و نیز بین مرد روستایی و شهری در پرداخت مهریه رعایت نکرده اند. پس چه طور می توانند مدعی تساوی کامل میان زن و مرد باشند؟ اگرچه درجاهای دیگری نیز خلاف این را عمل کرده اند[مانندشرکت ندادن زنان در مرکز تشریع وقانون گذاری بهاییت مهم ترین سازمان دینی امر مبارک یعنی بیت العدل اعظم و تفاوت مهریه ی زن ومرد].

با بررسی این رفتارها انسان حقیقت گرا متوجه می شود که  بهاییت با تعالیم ۱۲ گانه اش صورتگری تبلیغاتی می کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.