برچسب: آیا با عقل میتوان به عرفان الهی رسید

  • آیا با عقل می توان به عرفان الهی رسید؟

    آیا با عقل می توان به عرفان الهی رسید؟

    اگر از یک فرد بهائی سؤال شود که “آیا با عقل میتوان به عرفان الهی رسید؟”، چه پاسخی خواهد داد؟ به پاسخ این سؤال در کلام رهبران بهائی می پردازیم: جناب بهاءالله در منتخب ۹۵ از کتاب منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله در این باره عباراتی دارد با این مضمون: «عقل برای عرفان الهی خلق…