برچسب: ادعای خلاف

  • صحبت و الفت بهائیان با منتقدانشان، ممنوع !!

    صحبت و الفت بهائیان با منتقدانشان، ممنوع !!

    یکی از ادّعاهایی که تشکیلات و مبلغین فرقه بهائیت دارند “وحدت عالم انسانی” است. بر سر مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و سایر باورها می کوبند که شما افراد را به کافِر، منافق، فاسق، مؤمن و … تقسیم می کنید، بنابراین، تاریخ مصرف اعتقاد شما گذشته است. در وهم و خرافات سِیر می کنید و به روز…