برچسب: اعتقاد بهائیان

  • امام مهدی (عج) در منابع بهائی

    امام مهدی (عج) در منابع بهائی

    بهائیان اعتقاد خود را ادامه اسلام و تشیع دانسته و ادعا دارند کاملا به آن معتقدند اما در موارد متعددی بی پایه و اساس بودن این ادعا مشخص می گردد. به عنوان نمونه در منابع بهایی امام دوازدهم جعلی و نواب اربعه عامل گمراهی شمرده شده اند. بیانات مبارکه(!) ذیل ناظر بر این مدعا است: ۱⃣…