نوشته‌ها

نواب اربعه ، آری یا نه؟!

photo_2016-12-27_15-22-33

جناب باب از ابتدای ادّعای خود اقرار به حقانیت نواب اربعه نموده و منکرین آنها را کافر دانسته است.

فاضل مازندرانی در جلد اول کتاب اسرار الاثار، به نقل از علی محمد شیرازی می نویسد: «و اشهد ان بعد الابواب الاربعه لیس له باب… و من انکر احدا منهم فقد کفر و کان من الخاسرین». یعنی شهادت میدهم بعد از نواب اربعه برای او (حضرت مهدی (ع)) بابی نیست… و هر کسی یکی از آنها را انکار کند
کافر شده و از زیان کاران است.

همچنین در کتاب بیان فارسی جناب باب مینویسد: «چنانچه امروز اگر مؤمنی عامل هست به قول اهل بیت و ابواب اربعه است در غیبت صغری که بعد از آن آنچه از ایشان رسیده کسی نتوانست تغییری و تبدیلی دهد به حق.»

اما جناب بهاءالله بر خلاف باب، نواب اربعه را اشخاصی دروغگو می دانست و گفتارهای ایشان را عامل اصلی کشته شدن باب معرفی می کرد.

در جلد یک کتاب رحیق مختوم به نقل از بهاء آمده است: «ابوابشان یعنی ابواب اربعه سبب و علت گمراهی گشتند. اگر آن حرف های کذبه از آن مطالع کذب ظاهر نمی شد نقطه وجود (باب) روح ماسواه فداه شهید نمی گشت.»

مجموعه صوتی حقیقت ویژه نیمه شعبان ۹۵

0

مجموعه صوتی حقیقت، ویژه نیمه شعبان. دانلود از اینجا

 

شماره ۱: چقدر دوستم داری؟   دانلود از اینجا

 

photo_2016-05-15_00-46-05

شماره ۲: افتخار شیعه    دانلود از اینجا

3

شماره ۳ : ظهور زیبایی ها   دانلود از اینجا

photo_2016-05-17_09-40-09

شماره ۴ : حقیقت جاویدان   دانلود از اینجا

 

photo_2016-05-18_09-13-50

شماره ۵ : اتوبوس   دنلود از اینجا

photo_2016-05-21_11-44-30

شماره ۶ : موعود مهربانی دانلود از اینجا

photo_2016-05-21_12-04-03

شماره ۷: عدالت انسانی   دانلود از اینجا

 

photo_2016-05-21_15-05-18شماره ۸ : تصور کن     دانلود از اینجا

9شماره ۹ : ارزش اندیشه   دانلود از اینجا

10

شماره ۱۰ : تو چه کردی ؟   دانلود از اینجا