برچسب: اُمّی بودن پیامبران،بهائیت ،بهائیان ،بهاء الله ،حسینعلی نوری ،سید علی محمد باب

  • اُمّی بودن جناب بهاءالله!

    یکی از ادعاهای جناب بهاءالله همچون جناب باب مساله اُمّیت یا همان درس ناخواندن و عدم کسب علوم به شیوه متداول روز می باشد. ایشان چون ادعای پیغمبری داشته اند خواسته اند به شیوه انبیا پیشین که دارای علم الهی لدنی بودند و علمشان را به صورت اکتسابی به دست نیاورده بودند، داعیه ی پیغمبری…