برچسب: بابیت ،بهائیان ،بهاء الله ،حسینعلی نوری ،سید علی محمد باب

  • بهائیت از آغاز تا دورۀ معاصر

    بهائیت از آغاز تا دورۀ معاصر

    فرقۀ بهایی از ابتدای پیدایش در میان مسلمانان به عنوان یک انحراف اعتقادی (فرقۀ ضالّه) شناخته شد. فرقۀ بهائیه منشعب از فرقۀ بابیه است. بنیانگذار آیین بهائیت، میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاءالله است و این آیین نیز نام خود را از همین لقب برگرفته است. وی پس از ادعای بابیت توسط سید علیمحمد شیرازی،…

  • اُمّی بودن میرزا علی محمد باب!

    یکی از سنت های الهی در ارسال رسل و فرستادن انبیا همواره این بوده، که فرستاده ی خداوند از علم لدنی الهی بهرمند بوده است ولذا نیازی به اکتساب علوم بشری نداشته است و این امر خود نشانه ای از الهی بودن این فرستاده می باشد، لذا ست که در مورد پیامبر اسلام از تعبیر…