برچسب: بهائیان امریکا

  • نژاد پرستی، امور غیراخلاقی، و پول در جامعه بهائی امریکا

    نژاد پرستی، امور غیراخلاقی، و پول در جامعه بهائی امریکا

    اشاره: خوان کول از مشهور ترین محققان جهان در موضوع بهائیت است. او که خود بهائی بوده و خدمات شایانی به بهائیت کرده در پی تحقیقات زیاد از بهائیت خارج شده و مقالات انتقادی در این زمینه نوشته است که یکی از انها را در زیر می خوانید. به نوشته ویکی پدیا جان ریکاردو آی. “خوآن”…