برچسب: بهاییت

  • تفاوت در مردمان شهر و روستا!

    تفاوت در مردمان شهر و روستا!

    تفاوت در مردمان شهر و روستا!بی شک در هیچ کدام از ادیان الهی بین مردم شهر و روستا در هیچ امری، خصوصاً احکام و شرعیّات تفاوتی قائل نگردیده اند؛ زیرا همه ی انسانها و دستورات الهی باید به طور یکنواخت در مورد همه، اعم از شهری و روستایی اجرا شود.اما در بهائیت با وجود آنکه…