برچسب: تاریخ نبیل

  • استوار در ادعا (۱)

    استوار در ادعا (۱)

    میرزا علی محمد شیرازی (ملقّب به باب) مؤسس بابیت می باشد و کسی است که بهائیان معتقدند او همان امام دوازدهم شیعیان است. جناب باب قبل از آنکه ادعا کند امام زمان است ادعا داشت که با امام زمان ارتباط دارد و از این رو به او لقب باب دادند. جالب اینجاست که جناب باب…