برچسب: تبلیغ

  • عمل به وظیفه دینی تبلیغ یا مخالفت با دستور عبدالبهاء؟

    عمل به وظیفه دینی تبلیغ یا مخالفت با دستور عبدالبهاء؟

    از اصول اولیه هر دین و اعتقاد، تبلیغ و نشر عقاید بین سایر مردم است. پیروان آیین بهائی نیز در تمام دنیا و به ویژه کشور عزیزمان ایران، به صورت پنهان و آشکار مشغول تبلیغ و دعوت سایرین به بهائیت هستند و به این منظور جزوات و نشریات متعددی به صورت دیجیتالی و چاپی میان…