برچسب: تحقیق

  • اسرائیل، منطقه تبلیغ ممنوع

    اسرائیل، منطقه تبلیغ ممنوع

    یکی از تعالیم دوازده‌گانه‌ی بهائیت، تعلیم «تحرّی حقیقت»[۱]، به معنای حق جویی و دوری از تقلید است. بهائیان معتقدند که هر فردی که به بلوغ رسید باید تفحّص کند و جویای حقیقت باشد. به دلائلی که تا امروز مشخص نشده‌، جناب بهاءالله، آموزش بهائیت به ساکنان اسرائیل را ممنوع اعلام کرده است. به نامه‌ی بیت…

  • آیا خون بهائیت سرخ تر از بقیه است؟!

    آیا خون بهائیت سرخ تر از بقیه است؟!

    نخستین تعلیم بهائیت، همه را به جستن حقایق و درستی ها و دور افکندن تقالید و نادرستی ها دعوت می کند. به گفته جناب عباس افندی در کتاب خطابات: «اول تعلیم حضرت بهاءالله تحری حقیقت است. باید انسان تحری حقیقت کند و از تقالید دست بکشد.» اما همین اشخاص وقتی نوبت به خودشان می رسد…