برچسب: تحویل سال

  • صدای پای بهار، پیام تحویل سال

    صدای پای بهار، پیام تحویل سال

    “شیشه های خانه بی غبار شد/ آسمان نفس کشید/ دشت بی قرار شد/بهار شد!”، “عید نوروز می رسد از راه/ شادی از روی خانه می بارد”، “نرم نرمک میرسد اینک بهار/ خوش بحال روزگار”… شور و شعف نهفته در نوروز، از آمدن بهار است که  زیبایی و طراوت و پاکی و شکوفایی را به همراه…