برچسب: خاتم النبیین

  • دین جدیدی پس از اسلام آمده است؟!!!

    دین جدیدی پس از اسلام آمده است؟!!!

    بهائیان گروهی هستند که معتقدند حدود ۱۷۰ سال پیش، عمر اسلام به پایان رسیده است و اندکی بعد از آن آئین جدیدی با نام بهائیت، بدست پیامبری جدید به اسم میرزا حسینعلی نوری مازندرانی معروف به بهاءالله ظهور کرده است. در این متن کوتاه در جستجوی حقیقتیم. از جمله معتبر ترین کتب بهائیان، کتابی است…