برچسب: سکوت بهائیت

  • سکوت بهائیت در برابر ظلم آشکار اسرائیل!!

    سکوت بهائیت در برابر ظلم آشکار اسرائیل!!

    بیش از نیم قرن است که اسرائیل ظالم به خاک کشور فلسطین حمله کرده و بخش های زیادی از این کشور را به تصرّف خود درآورده است و در بین این سالها به غیر از کشورهایی که از این تجاوز سود می برند، سایر کشورها این ظلمِ آشکار را محکوم کردند و بیانیه های فراوانی…