برچسب: شوقی

  • آئین چراغ، خاموشی نیست؛

    آئین چراغ، خاموشی نیست؛ ۱۷ مرداد، روز خبرنگار مبارک باد. سیل پیامک های فدایت شوم… ارسال الواح رنگارنگ… با ادبیات پر طمطراق… و واژه هایی از قبیل “تو چقدر خوب و عزیزی…”! اینها چیزهایی است که برای پاس داشت خبرنگاران، این قشر زحمتکش جامعه، در هفدهمین روز از مرداد سرازیر می شود و روزشان را تبریک…