برچسب: صفات انسانی

  • وحدت عالم انسانی یا وحدت عالم بهائی؟

    وحدت عالم انسانی یا وحدت عالم بهائی؟

    بهائیان، جناب بهاءالله را بانی و مؤسس تعلیم ” وحدت عالم انسانی ” می دانند و به این تعلیم بسیار افتخار می کنند. امّا وقتی به مطالعه ی آثار جناب بهاءالله می پردازیم، به عباراتی بر می خوریم که کاملاً برخلاف این تعلیم می باشد. ایشان در کتاب بدیع، بهائیان را تهدید می کند که…