برچسب: عبدالحسین آیتی

  • خشونت در بهائیت

    در این نوشتار،ابتدا اشاره ای به نقش یهودیان و حکومت بریتانیا در گسترش بهائی‌گری در ایرانشده و سپس خشونتو تروریسمدر فرقه بهایی وقتل‌های متعدد سران این فرقه ارائه می شود. نقش یهودیان و حکومت بریتانیا در گسترش بهائی‌گری در ایران  موج گرویدن زرتشتیان به بهایی‌گری در حوالی سال ۱۹۱۹ م. رخ داد و بسیاری از…