برچسب: غیربهائی دوست است یا سنگریزه

  • غیر بهائیان دوستند یا سنگریزه ؟!

    غیر بهائیان دوستند یا سنگریزه ؟!

    نخستین رهبر بهائیان، جناب بهاءالله، که بهائیان وجود او را نورانی و به دور از معصیت و گناه می دانند در مورد دوستداران خود و بقیه انسان ها در کتاب مائده آسمانی عباراتی دارد که ترجمه آن چنین است: «دوستداران من دُرّ و جواهر و مابقی ایشان سنگریزه های زمین خاکی اند.» جالب اینجاست که…