برچسب: فاطمیه

  • اگر آتش گرفتید برای فاطمیه کاری کنید…

    السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده سلام  متن ها همیشه کوتاه است چون زمان کم خواننده در نظر گرفت می شود. اما این متن طولانی است. ارزشش را دارد. شاید آتشتان زد. اگر آتش گرفتید برای فاطمیه کاری کنید…   ۱) قیامت   روز قیامت شده است. یک لحظه فرض کن که روز قیامت شده است. نامه‌ی اعمال…

  • فاطمی ترین نوروز

    به نام خداوند مِهر و سلام بر بارانی که خواهد بارید بر پژمردگی یاس! سلام بر مهربان پدری که گرمای وجودش حیات بندگان است. سلام بر او… اما چه سلامی؟! سلامی از فرزند گناه کار به سوی پدر دل سوز! سلامی از دل های سوخته برای یاس به سوی نازدانه ترین فرزند یاس! امروزها که…