برچسب: فیزیک اول دبیرستان

  • تسلط بر مطالب علمی

    تسلط بر مطالب علمی

    تطابق دین با علمجناب عبدالبهاء پیشوای دوم بهائی ها:هر مسأله‌ای از مسائل دینیه که مطابق علم نباشد وهم است(خطابات ج۲ )در واقع میشه گفت به نظر ایشون علم از حقیقت هر مسأله ای به ما گزارش میده و اگر اون گزارش مطابق با گزارشات دین باشه خودش مهر تأییدی به سخن و گفته پیام آوران…