برچسب: قدیمی

  • وحدت عالم انسانی؛ جدید یا قدیمی؟!

    وحدت عالم انسانی؛ جدید یا قدیمی؟!

    وحدت عالم انسانی؛ جدید یا قدیمی؟! از جمله تعالیم بهائیت که آن را از ابتکارات خود می داند، وحدت عالم انسانی است، که جناب عبدالبهاء ادعا دارد تا قبل از بهائیت در هیچ کتابی نیامده است. ایشان در کتاب خطابات بزرگ می گوید: «از جمله این تعالیم وحدت عالم انسانی است، این در کدام کتاب…