برچسب: محمد بن الحسن

  • میرزا علی محمد یا محمد بن الحسن؟

    میرزا علی محمد یا محمد بن الحسن؟

    به اعتقاد بهائیان، میرزا علی محمد شیرازی همان امام زمان شیعیان است اما خود او چیز دیگری می‌گوید:   میرزا علی محمد باب درکتاب های خود راجع به امام زمان عج چنین می نویسد : ۱- در صفحه ۲۷ کتاب “صحیفه عدلیه ” می نویسد : « امام دوازدهم ، محمدبن الحسن صاحب الزمان می…