برچسب: مریدان چشم و گوش بسته

  • مریدان چشم و گوش بسته می خواهم!

    مریدان چشم و گوش بسته می خواهم!

    مطالعه در تاریخ انبیاء نشان می دهد که تمام پیامبران الهی، مردم را به جستجو و کشف حقایق با استفاده از عقل و بینش دعوت کرده اند و امّت خود را به بهره گیری از عقل فراخوانده اند. خداوند در سوره یوسف آیه ۱۰۸ می فرماید: «بگو راه من این است، با بینش روشن به…