برچسب: مشروعیت

  • عدم مشروعیت بیت العدل بدون حضور ولی امرالله

    عدم مشروعیت بیت العدل بدون حضور ولی امرالله

    نظام رهبری کننده بهائیان در زمان حاضر سازمان و تشکیلاتی است به نام ” بیت العدل”. این سازمان متشکل از نه نفر است که همگی باید مرد بوده و ظاهراً باید منتخب از میان بهائیان باشند. مطابق نصوص و پیش بینی های رهبران بهائی ، مشروعیت بیت العدل به حضور ” ولی امر الله ”…