برچسب: وصیت نامه عبدالبهاء

  • بهائیان معتقد به بیت العدل پاسخ دهند!

    بهائیان معتقد به بیت العدل پاسخ دهند!

    چرا شوقی از فرمان عبدالبهاء سر پیچی کرد و ولی امر بعد از خویش را تعیین نکرد؟! سخن جناب عبدالبهاء در الواح وصایا چنین است: «ای احبّای الهی، ولیّ امرالله “باید” در زمان حیات خویش مَنْ هُوَ بَعدَه را تعیین نماید تا بعد از صعودش اختلاف حاصل نگردد.»  

  • وصیت نامه عبدالبهاء

    وصیت نامه عبدالبهاء

    بهائی عزیز! آیا وصیت نامه عبدالبهاء(الواح وصایا) را خوانده ای؟ آیا می دانی عبدالبهاء بیت العدلی را که ولی امرالله ریاستش را نداشته باشد مشروع نمی داند؟ عبدالبهاء می گوید : « یعنی در جمیع بلاد بیت عدل خصوصی تشکیل شود و آن بیوت عدل، بیت عدل عمومی ‌انتخاب نمایند. این مجمع، مرجع کل امور…