برچسب: چرا بهائیان انتقادپذیر نیستند

  • چرا بهائیان انتقادپذیر نیستند؟!

    چرا بهائیان انتقادپذیر نیستند؟!

    با اینکه در جوامع مختلف به خصوص فضای مجازی نقد های زیادی در مورد بهائیت شده است امّا همواره شاهد بوده ایم که بهائیان حتّی از خواندن انتقادات پرهیز می کنند چه برسد به اینکه بخواهند آنها را پاسخ دهند. وقتی دلیل این مسئله را بررسی کردیم با عباراتی از رهبران بهائی مواجه شدیم که…