برچسب: یکی به نعل یکی به میخ

  • اندر تناقضات کتاب مکاتیب

    اندر تناقضات کتاب مکاتیب

    ضرب المثل «یکی به نعل میزنه یکی به میخ» در مورد فردی بکار میرود که دو پهلو و دوجور حرف میزند. نمونه ی عملی این ضرب المثل را می توان در جای جای کتاب مکاتیب که از مکتوبات جناب عبدالبهاء (دومین رهبر بهائیان) است مشاهده نمود. ایشان در جلد سوم این کتاب برای آنکه همه…