پدر و پسر تناقض گو !!

63

بهاءالله، پیامبر بهائیان، در کتاب بدیع می گوید:

«تناقض را در ساحت اقدس مظاهر الهیه راه نبوده و نخواهد بود.»

پسر ایشان، یعنی جناب عبدالبهاء می گوید:

«تا قبل از ظهور بهاءالله هر دینی افراد دین دیگر را در مسیر عذاب خدا می دید. بهاءالله با اعلام وحدت عالم انسانی، این را از میان برداشت.»

گویا عبدالبهاء سخنان پدرش را مطالعه نمی کرده. در کتاب آثار قلم اعلی به نقل از جناب بهاءالله آمده:

«اگر کسی مرا دوست نداشته باشد و به اندازه ی عمر دنیا خدا را عبادت کند از او پذیرفته نمی شود و جایش در پست ترین نقطه ی جهنم خواهد بود.»

تناقض و رسوایی در مکتوبات این پدر و پسر به عنوان اولین و دومین رهبران بهائی به قدری زیاد است که هر انسان عاقلی با توجه به سخنان خودشان به راحتی پی به غیر الهی بودنشان می برد.

 

telegram4

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.