کتاب های بهائی پژوهی:

برای دریافت کتاب ها روی تصویر آن ها کلیک کنید.

پیدایش:

تاریخچه بهائییت

تجای پای تزار:

«جای پای تزار» به نقش دولت روسیّه‌ی تزاری در نشو و نمای بهاییان و حمایت بی چون و چرای آن دولت از این گروه می‌پردازد و در این مسیر، تنها به کتاب‌های بهاییان استناد می‌کند.

پیر استعمار:

کتاب «پیر استعمار» به بررسی چگونگی حمایت دولت انگلستان از بهاییّت و رهبران آن و خوش­خدمتی متقابل بهاییّت به این دولت، در میان اسناد مورد تأیید بهاییان می‌پردازد.

خدای عصر ارتباطات:

بحث خداشناسی در میان تعالیم بهاییان، بحثی گیج­کننده است؛ چرا که مدّعی خدایی در این آیین کم نیست؛ باری سیّد باب خود را ذات خداوند معرفی می­کند و گاهی بهاءالله، خدایی همه­ی خدایان را، رشحه­ای از ترشحات وجودی خود می­داند. گاهی بهاءالله خود را خالق تمام موجودات می‌پندارد و گاهی همین خدا زندانی می‌شود و گاهی در خراب‌ترین سرزمین‌ها مسکن می‌گزیند. خدا شناسی در بهاییّت هر چه هست، با یکتاپرستی میان موحّدان تفاوت جدّی دارد و این­گونه ادّعاها در «عصر ارتباطات»، سخنان فرعون را به
بنی اسراییل تداعی می­کند که به آنان می­گفت: “من خداوند بزرگ­تر شما هستم!”

مهدی ستیزان:

کتاب «مهدی ستیزان» ابتدا به­شرح اجمالی خصوصیّات مهدیِ موردِ ادّعای بهاییان و مختصری از تاریخ زندگانی او می‌پردازد و سپس با بیان مشخّصات مهدی منتظَر در تعالیم دین اسلام، پژوهشی تطبیقی را در این موضوع به خوانندگان خود عرضه می­کند. این کتاب هم­چنین به­ذکر برخی تعالیم این مدّعی مهدویّت خواهد پرداخت و امکان نزول چنین تعالیمی را از سوی خداوند حکیم بررسی خواهد کرد.